top of page

VOYAGES :

 

2008 : North India

2009 : Mexico

2009 : Thailand, Cambodia, Laos

2010 : Russia, Mongolia, China, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, Turkey

2011 : Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Albanie

2012 : Israel, Palestine, Jordan, Egypt

2014 : South Africa, Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe

2014/2015 : Burma

2015 : South India

2015/2016 : Armenia, Nagorno Karabakh, Iran, Emirates, Oman

2016 : Iran, Iraqi Kurdistan, Lebanon, Syria

2016 : Iraq, Iraqi Kurdistan, Syria

2017 : Egypt

Discover portfolios, by clicking on the points!

bottom of page